GS.TSKH. Trần Hữu Uyển

Ngày sinh: 25/03/1938

Vị trí công tác: Giảng dạy tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Chủ trì Tư vấn báo cáo đầu tự, thiết kế chi tiết, lập hồ sơ mời thầu. Tổ trưởng tổ chuyên gia chấm thầu. Thẩm định các dự án cấp thoát nước và vệ sinh. Nghiên cứu khoa học

Trình độ học vấn: Sau Đại học

Nơi đào tạo Năm tốt nghiệp Chuyên môn
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 1962 Kỹ sư Xây dựng
Trường Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, Trung Quốc 1965 Kỹ sư Cấp thoát nước
Trường Đại học Xây dựng Mockva 1973 Tiến sỹ Kỹ thuật
Trường Đại học Xây dựng Mockva 1990 Tiến sỹ Khoa học Kỹ thuật
Đào tạo khác 1998 Phương pháp chấm thầu các dự án đầu tư cấp thoát nước do Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì

Hiệp hội tham gia

Hội viên Hội Cấp thoát nước Việt Nam Hội viên Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam(VECAS) Hội trưởng Hội bảo vệ môi trường và thiên nhiên, Đại học Xây dựng Hà Nội

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Chức vụ – Chuyên môn
1985 – 2015 Trường Đại học Xây dựng Giảng viên

Một số dự án và công trình nghiên cứu tiêu biểu:

STT Tên Dự án Địa điểm
1 Thiết kế xây dựng các công trình cấp nước dùng bể lọc tự rửa cho một số cụm trường học ở Phú Thọ, Thái Nguyên, Lào Cai, Nghệ An quy mô 100-250 m3/ngđ Phú Thọ, Thái Nguyên, Lào Cai, Nghệ An
2 Chủ trì thiết kế trạm xử lý nước thải Xí nghiệp Giấy Hòa Bình công suất 2.500 m3/ngđ Hòa Bình
3 Tham gia biên soạn tiêu chuẩn cấp thoát nước  
4 Nghiên cứu bể Biogaz để xử lý chất thải chăn nuôi(phân bò, phân lợn)  
5 Nghiên cứu sử dụng khí sinh học để phát điện  
6 Nghiên cứu bể lọc tự rửa cấp nước cho quy mô nhỏ  
7 Dự án thứ nhất Cấp nước và vệ sịnh các thành phố, thị xã thuộc tỉnh (Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nha Trang, Phan Thiết, Long Xuyên và Pleiku), vốn vay ADB  
8 Dự án Cấp nước Nhân Trạch, Đồng Nai Đồng Nai
9 Dự án Cấp nước Vũng Tàu Vũng Tàu
10 Dự án thoát nước thành phố Hạ Long Hạ Long, Quảng Ninh
11 Dự án Quản lý và xử lý chất thải rắn thành phố Hải Phòng Hải Phòng
12 Dự án Thoát nước thị xã Hội An Hội An, Đà Nẵng
13 Dự án xây dựng trạm xử lý nước thải cho khu công nghiệp Vĩnh Thịnh, thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh
14 Dự án Xây cấp nước cho trường Nguyễn Ái Quốc 4, Hà Nội Hà Nội
15 Dự án Cấp nước cho xí nghiệp dụng cụ trường học Bộ đại học  

Call Now