TS. Nguyễn Thị Minh Phương

Ngày sinh: 01/07/1981

Vị trí công tác: Giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Chuyên gia Kinh tế xã hội

Trình độ học vấn: Sau Đại học

Nơi đào tạoNăm tốt nghiệpChuyên môn
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân2003Cử nhân kinh tế
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân2007Thạc sỹ kinh tế
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân2013Tiến sỹ Kinh tế

Quá trình công tác

Thời gianNơi công tácChức vụ – Chuyên môn
2003 – 2006Tổng Công ty đầu tư và phát triển Nhà Hà NộiKế toán Tổng hợp
2006 – 2007Công ty EUROWINDOWNhân viên Tài chính
5/2007 – nayViện Kế toán – Kiểm toán trường ĐH Kinh tế quốc dânGiảng viên
2015 – 2018Viện nghiên cứu quy hoạch và thiết kế đô thị nông thônChuyên gia cao cấp
2018 – nayCông ty Cổ phần công nghệ cao CTECHChuyên gia cao cấp

Một số dự án và công trình nghiên cứu tiêu biểu:

STTTên Dự án
1Các phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm trong kế toán quản trị 
2Kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp xây dựng 
3Vận dụng mô hình Dupont trong phân tích tài chính của doanh nghiệp sữa Việt Nam – Vinamilk 
4Vận dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất trong phân tích chi phí hỗn hợp 
5Mô hình kế toán quản trị chi phí 
6Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam 
7Vai trò của phần mềm kế toán với các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
8Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp sản xuất sữa vùng Tây Bắc 
9Ứng dụng phương pháp bảng điểm cân bằng trong công tác quản lý tại công ty sản xuất sữa Việt Nam 
10Phương hướng ứng dụng kế toán trách nhiệm cho các Doanh nghiệp Việt Nam 
11Phân tích cấu trúc của một số doanh nghiệp Việt Nam 
12Áp dụng phương pháp xác định chi phí theo hoạt động (ABC) trong lĩnh vực Dịch vụ – Khách sạn 
13Lý thuyết hiện đại – Động cơ của Kế toán sáng tạo 
14Mô hình phân bổ chi phí hoạt động theo thời gian (TDABC) và mô hình kế toán tiêu dùng nguồn lực (RCA): Sự chuyển đổit từ mô hình ABC 
15Chính sách đầu tư phát triển Kinh tế – Xã hội các vùng tái định cư Dự án Hồ chứa nước Thủy lợi, Thủy điện: Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam 
16Kế toán tinh gọn trong doanh nghiệp Việt Nam 
17Vận dụng Mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp Việt Nam 

Call Now