TS. Nguyễn Xuân Linh

Vị trí dự kiến đảm nhiệm: Chuyên gia hệ thống thông tin địa lý GIS, viễm thám

Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần công nghệ xây dựng ACUD Việt Nam

Họ tên chuyên gia: Nguyễn Xuân Linh Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Chuyên gia hệ thống thông tin địa lý GIS, viễm thám

Ngày, tháng, năm sinh: 02/12/1989

Tham gia tổ chức nghề nghiệp: Chuyên gia hệ thống thông tin địa lý GIS, viễm thám tại Công ty Cổ phần công nghệ xây dựng ACUD Việt Nam

Quá trình công tác:

Thời gian

Tên cơ quan đơn vị công tác

Thông tin tham chiếu

Vị trí công việc đảm nhận

Từ 2011 – 2016

Khoa Địa Lý – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa Địa Lý – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Giảng viên

Từ 2017 đến nay

Công ty Cổ phần công nghệ xây dựng ACUD Việt Nam

Tên: Công ty Cổ phần Công nghệ xây dựng ACUD Việt Nam

Email: acud@acudgroup.vn

Điện thoại: +84.473.006.899

Chuyên gia hệ thống thông tin địa lý GIS, viễm thám

Nhiệm vụ dự kiến được phân công trong gói thầu: Chuyên gia hệ thống thông tin địa lý GIS, viễm thám

Chi tiết nhiệm vụ dự kiến được phân công trong gói thầu:

Kinh nghiệm thực hiện những công việc, nhiệm vụ liên quan trước đây để chứng minh khả năng thực hiện công việc, nhiệm vụ được phân công

Chuyên gia hệ thống thông tin địa lý GIS, viễm thám trong gói thầu lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án: Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

*) Chuyên gia hệ thống thông tin địa lý GIS, viễm thám của các dự án sau:

– Tham gia thực hiện (Chuyên gia xây dựng cơ sở dữ liệu GIS) dự án: Xây dựng phần mềm Quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu Quy hoạch xây dựng dự án Khu đô thị Nam Việt – thành phố Việt Trì

– Tham gia thực hiện (Chuyên gia xây dựng cơ sở dữ liệu GIS) dự án: Ứng dụng công nghệ GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu F-AHP trong đánh giá tính hợp lý về vị trí quy hoạch đất khu công nghiệp huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

– Tham gia thực hiện (Chuyên gia xây dựng cơ sở dữ liệu GIS) dự án: Nghiên cứu ứng dụng GIS trong công tác quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và xã (nghiên cứu điểm địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội)

– Tham gia thực hiện (Chuyên gia xây dựng cơ sở dữ liệu GIS) dự án: 01/2019/HĐDVTV – Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển thành phố Đà Nẵng

– Tham gia thực hiện (Chuyên gia xây dựng cơ sở dữ liệu GIS) dự án: Xây dựng phần mềm Quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu Quy hoạch xây dựng khu đô thị dự án Khu đô thị thương mại – du lịch Văn Giang (Ecopark)

– Tham gia thực hiện (Chuyên gia xây dựng cơ sở dữ liệu GIS) dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo tỉnh Bình Định

– Tham gia thực hiện (Chuyên gia xây dựng cơ sở dữ liệu GIS) dự án: Lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050

– Tham gia thực hiện (Chuyên gia xây dựng cơ sở dữ liệu GIS) dự án: Quy hoạch chi tiết khu đô thị Phù Ninh tỷ lệ 1/5000

Năng lực:

Tên dự án

Nhiệm vụ được phân công

Tên/địa chỉ chủ đầu tư/bên mời thầu

Xây dựng phần mềm Quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu Quy hoạch xây dựng khu đô thị dự án Khu đô thị thương mại – du lịch Văn Giang (Ecopark)

Năm thực hiện 2018

Tham gia thực hiện dự án (Chuyên gia xây dựng cơ sở dữ liệu GIS)

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng – Khu đô thị thương mại và dịch vụ Văn Giang, xã Xuân Đan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Xây dựng phần mềm Quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu Quy hoạch xây dựng dự án Khu đô thị Nam Việt – thành phố Việt Trì

Năm thực hiện 2019

Tham gia thực hiện dự án (Chuyên gia xây dựng cơ sở dữ liệu GIS)

Công ty TNHH kiến trúc xây dựng đô thị và nông thôn PTS – số nhà 846, đường Châu Phong, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tư vấn lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050

Năm thực hiện 2013

Tham gia thực hiện dự án (Chuyên gia xây dựng cơ sở dữ liệu GIS)

Sở xây dựng tỉnh Quảng Ninh – tầng 9, trụ sở liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Quy hoạch chi tiết khu đô thị Phù Ninh tỷ lệ 1/5000

Năm 2010

Tham gia thực hiện dự án (Chuyên gia xây dựng cơ sở dữ liệu GIS)

Cty tập đoàn Vương Cường

Sách, sách chuyên khảo, giáo trình (Tên tác giả; tên sách, giáo trình; NXB; năm xuất bản)

[1] Phạm Anh Tuấn (chủ biên), Trịnh Hữu Liên, Nguyễn Xuân Linh, Bùi Thị Cẩm Ngọc (2016), Sách chuyên khảo Định giá đất. Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội

Các công trình khoa học đã công bố

14.1. Số bài đăng trên các tạp chí quốc tế ISI/SCOPUS: 7

14.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế không thuộc ISI/SCOPUS: 5

14.3. Số bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nư­ớc: 6

14.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 3

14.5. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 5

14.6. Liệt kê đầy đủ các công bố nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất (tên tác giả, năm xuất bản, tên công trình, tên tạp chí, volume, trang số):

[1]. Quang Thanh Bui, Manh Pham Van, Nguyen Thi Thuy Hang, Quoc Huy Nguyen, Nguyen Xuan Linh, Pham Minh Hai, Tran Anh Tuan & Pham Van Cu (2018), Hybrid model to optimize object-based land cover classification by meta-heuristic algorithm: an example for supporting urban management in Ha Noi, Viet Nam, International Journal of Digital Earth, DOI: 10.1080/17538947.2018.1542039.

[2]. Bui, Q.-T., Pham, M. Van, Nguyen, Q.-H., Nguyen, L. X., & Pham, H. M. (2019). Whale Optimization Algorithm and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System: a hybrid method for feature selection and land pattern classification. International Journal of Remote Sensing, 0(0), 1–16. https://doi.org/10.1080/01431161.2019.1578000.

[3]. Bui, Q.-T., Nguyen, Q.-H., Pham, V. M., Pham, V. D., Tran, M. H., Tran, T. T. H., Nguyen, H. H., Nguyen, X. L., Pham, H. M. (2019). A Novel Method for Multispectral Image Classification by Using Social Spider Optimization Algorithm Integrated to Fuzzy C-Mean Clustering. Canadian Journal of Remote Sensing, 0(0), 1–12.

[4]. Bui, Q.-T., Nguyen, Q.-H., Nguyen, X. L., Pham, V. D., Nguyen, H. D., & Pham, V.-M. (2020). Verification of novel integrations of swarm intelligence algorithms into deep learning neural network for flood susceptibility mapping. Journal of Hydrology, 581, 124379. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.124379.

[5]. Nguyen, X. L., Chou, T. Y., Fang, Y. M., Hoang, T. V. and Nguyen, Q. H., Optimal Position Proposal for Construction of Municipal Solid Waste Landfill Using an Approach of Fuzzy Set Theory and AHP in a GIS Environment: a Case Study in Hoai Duc District, Hanoi City, Vietnam. International Journal of Geoinformatics. Volume 16, No 2, 2020.

[6]. Đỗ Thị Tài Thu, Lê Phương Thúy, Võ Thị Thu Hà, Nguyễn Xuân Linh (2012). Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất cho đơn vị hành chính cấp cơ sở tại khu vực đô thị. Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6 “Khoa học Địa lý với phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam”, trang 1089 – 1097. Hội Địa lý Việt Nam. Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ, Thừa Thiên Huế.

[7]. Lê Thị Hồng, Trần Thị Thúy Hằng, Nguyễn Xuân Linh (2012). Nghiên cứu những bất cập trong công tác thẩm định giá bất động sản thế chấp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ở thành phố Hưng Yên. Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6 “ Khoa học Địa lý với phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam”. Trang 881 – 887. Hội Địa lý Việt Nam. Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ. Huế 30/09/2012.

[8]. Nguyễn Xuân Linh, Lê Phương Thúy (2014). Thực trạng và giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hội nghị Khoa học Địa lý – Quản lý Tài nguyên. Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội, 10/2014. Trang 133-144.

[9]. Lê Phương Thúy, Nguyễn Xuân Linh (2014). Nghiên cứu đề xuất mô hình cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ đăng ký đất đai trên cơ sở mô hình LADM. Hội nghị Khoa học Địa lý lần thứ 8 “Khoa học Địa lý Việt Nam trong chiến lược đổi mới, hội nhập và phát triển”. Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 1-2/11/2014. Tr 790-797.

[10]. Trần Văn Tuấn, Nguyễn Xuân Linh, Phạm Lê Tuấn (2015). Ứng dụng công nghệ GIS thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 và bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2010 – 2014 khu vực ngoại thành phía Tây nam Hà Nội, Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015, nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội, 10/2015. Trang 518 – 523.

[11]. Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Linh, Phạm Lê Tuấn, Phạm Sỹ Liêm, Bùi Thị Cẩm Ngọc (2016), Thực nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất ở đô thị trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật CAMA tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, số 14/2016, trang 19 – 25. Hà Nội.

[12]. Nguyễn Xuân Linh, Trần Quốc Bình, Phạm Lê Tuấn, Lê Phương Thúy, Phạm Thị Thanh Thủy (2016), Ứng dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu ISM/F-ANP và GIS trong lựa chọn vị trí quy hoạch bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 2 (2016) 34-45. Hà Nội.

[13]. Trần Quốc Bình, Phạm Thanh Xuân, Phạm Lê Tuấn, Lê Phương Thúy, Nguyễn Xuân Linh, Mẫn Quang Huy (2017), Tính toán diện tích thực của bề mặt thửa đất trên bản đồ địa chính ở khu vực đồi, núi. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 33, Số 4 (2017), tr 74-81. Hà Nội.

[14]. Nguyễn Xuân Linh, Trần Viết Khanh, Hoàng Thanh Vân, Nguyễn Lê Duy, Vũ Thị Kim Hảo (2017), Ứng dụng công nghệ GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu F-AHP trong đánh giá tính hợp lý về vị trí quy hoạch đất khu công nghiệp huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Tạp chí Khoa học & công nghệ, Tập 166, Số 06 (2017), tr 75-82. Thái Nguyên.

[15]. Xuan Linh Nguyen, Tien Yin Chou, Yao Min Fang, Feng Cheng Lin, Thanh Van Hoang, Yi Min Huang (2017), Combination of Geographic Information System, Fuzzy Set Theory And Analytic Hierarchy Process For Rationality Assessment Of Planned Industrial Zones: A Case Study In Vietnam. International Refereed Journal of Engineering and Science (IRJES), Volume 6, Issue 3 (March 2017), PP.72-79.

[16]. Xuan Linh Nguyen, Tien Yin Chou, Yao Min Fang, Feng Cheng Lin, Thanh Van Hoang, Yi Min Huang (2017), Optimal site selection for land use planning: a comparison between two approaches of fuzzy analytic hierarchy process and fuzzy analytic network process. International Journal of Advances in Mechanical and Civil Engineering, Volume 4, Issue 3, PP. 120-124.

[17]. Phạm Lê Tuấn, Hà Quốc Vương, Nguyễn Xuân Linh, Lê Phương Thúy, Bùi Ngọc Tú, Trần Quốc Bình (2018), Ứng dụng GIS trong công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường vành đai 2 của thành phố Hà Nội (đoạn Vĩnh Tuy – chợ Mơ – Ngã tư Vọng)”, tạp chí Đo đạc và bản đồ, số 36, trang 32 – 39.

[18]. Thanh Van Hoang, Tien Yin Chou, Yao Min Fang, Mei Hsin Chen, Mei Ling Yeh, Xuan Linh Nguyen (2018), Evaluation Vulnerability of Climate Change Impacts to Quang Ninh Province, Vietnam. International Journal Of Advanced Remote Sensing And GIS, 7(1), pp. 2758-2781, DOI: https://doi.org/10.23953/cloud.ijarsg.373.

[19]. Nguyen, Q. H., Chou, T. Y., Yeh, M. L., Hoang, T. Van, Fang, Y. M., & Nguyen, X. L. (2019). Flooding Impacts on Dong Thap Muoi Region: Cause and Mitigation. IJRIES, 6(1), 143–152.

[20]. Hoang, T.V., Chou, T.Y., Nguyen, N.T., Fang, Y.M., Yeh, M.L., Nguyen, Q.H., Nguyen, X.L. A Robust Early Warning System for Preventing Flash Floods in Mountainous Area in Vietnam. ISPRS International Journal of Geo-Information. 2019; 8(5):228.

[21]. Nguyen, X. L., Chou, T. Y., Hoang, T. Van, Fang, Y. M., & Nguyen, Q. H. (2019). Research on Optimal Cemetery Location Selection using Approach of Fuzzy Set Theory and Analytic Hierarchy Process in Environment of Geographic Information System: a Case Study in Hung Ha District, Thai Binh province, Vietnam. IJRIES, 6(3), 20–28.

[22]. Nguyen, Q. H., Pham, V. M., Nguyen, X. L., Pham, V. D., & Bui, Q. T. (2019). Nghiên cứu xây dựng ứng dụng WebGIS hỗ trợ tư vấn lịch trình tự động phục vụ phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 35, Số 3 (2019) 108-114. Hà Nội.

[23]. Xuan Linh Nguyen, Tien Yin Chou, Thanh Van Hoang, Yao Min Fang, Quoc Huy Nguyen. (2019). An approach of ISM/F-ANP and GIS in evaluation of planned municipal solid waste landfill location: A case study in Vietnam. International Symposium on Geographical sciences in the context of the fourth industrial revolution: Opportunities and Challenges. 17-30. Ho Chi Minh. Vietnam.

[24]. Quoc Huy Nguyen, Tien Yin Chou, Mei Ling Yeh, Thanh Van Hoang, Xuan Linh Nguyen, Huyen Ai Tong, Quang Thanh Bui. (2019). An integrated approach for saltwater intrusion monitoring based on Remote Sensing combined with multiple variable analysis: A case study of coastal zone in Southern Vietnam. International conference on Global changes and sustainable development in Asian emerging market economics. Hanoi. Vietnam.

[25]. Xuan Linh Nguyen. (2019). Application of GIS for sustainable land resource management: A case study in optimal landfill site selection in Vietnam. APFITA 2019 International Conference on Foresee Global Trend In New Horizon of Asia-Pacific Smart Agriculture. Taichung. Taiwan.

[26]. Van Hoang, T., Chou, T. Y., Fang, Y. M., Nguyen, N. T., Nguyen, Q. H., Xuan Canh, P., … Meadows, M. E. (2020). Mapping Forest Fire Risk and Development of Early Warning System for NW Vietnam Using AHP and MCA/GIS Methods. Applied Sciences, 10(12). https://doi.org/10.3390/app10124348.

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KH&CN

1. Tham gia hợp tác nghiên cứu với Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AIRC) thuộc Viện Khoa học và Công nghệ công nghiệp tiên tiến (AIST), Tokyo, Nhật Bản (2018).

2. Tham gia hợp tác nghiên cứu với Trung tâm nghiên cứu Hệ thống thông tin địa lý (GIS research center), Đài Trung, Đài Loan (2016 – 2019).

3. Tham gia hợp tác nghiên cứu với Công ty CP Giải pháp Thời tiết WeatherPlus trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông minh cho nông nghiệp (2018-2019).

4. Tham gia hợp tác nghiên cứu với Công ty Cổ phần Công nghệ xây dựng ACUD Việt Nam trong lĩnh vực Quy hoạch (2020).

Trình độ học vấn:

– Tốt nghiệp Đại học năm 2011 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

– Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2016 tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên.

– Tốt nghiệp Tiến sỹ năm 2020 tại Trường Đại học Phùng Giáp, Đài Loan

– Học hàm, học vị:

+ Tiến sỹ về xây dựng, nguồn nước và quy hoạch Cơ sở hạ tầng năm 2020

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Call Now