TS. Phạm Hữu Đức

Ngày sinh: 03/06/1946

Vị trí công tác: Giảng viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Trình độ học vấn: Sau Đại học

Nơi đào tạo Năm tốt nghiệp Chuyên môn
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 1973 Kỹ sư Kỹ thuật đô thị
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 1998 Thạc sỹ Quy hoạch đô thị và các điểm dân cư
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2002 Tiến sỹ Quy hoạch không gian và Xây dựng đô thị

Hiệp hội tham gia

Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Chức vụ – Chuyên môn
1974-2006 Đại học Kiến trúc Hà Nội Giảng viên Quy hoạch giao thông đô thị, thiết kế đường đô thị và đường ô tô, thiết kế cầu và công trình ngầm đô thị. Chủ nhiệm bộ môn Giao thông
2006-2013 Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị Giảng viên Công nghệ thông tin trong Quản lý đô thị, Database và GIS, Auto Cad và ngôn ngữ lập Autolisp, Quy hoạch giao thông đầu mối (Giảng dạy cho sau đại học)
2013 đến nay Đại học Kiến trúc Hà Nội Giảng viên Công nghệ thông tin trong Quản lý đô thị, Database và GIS, Auto Cad và ngôn ngữ lập Autolisp, Quy hoạch giao thông đầu mối (Giảng dạy cho sau đại học và chuyên đề cho đào tạo Tiến sỹ)

Một số dự án và công trình nghiên cứu tiêu biểu:

STT Tên Dự án Địa điểm
1 Cuộc thi ý tưởng phương án tổ chức giao thông vận tải và các giải pháp chống UTGT trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025 Hà Nội Việt Nam
2 Xây dựng cơ sở dữ liệu đô thị Quốc gia – Gói thầu MoC-02 Việt Nam
3 Điều tra, khảo sát, thu thập dữ liệu đô thị và phân tích, đánh giá thực trạng phát triển đô thị toàn quốc – Gói thầu NUDS-2 Việt Nam
4 Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực cho công tác quản lý tài sản – Gói thầu LC4-11A Thành phố Lào Cai
5 Dự án Hỗ trợ tiến trình nâng cấp toàn thành phố tại 20 thành phố vừa và nhỏ ở Việt Nam – Thành phố Lào Cai
6 Dự án Phát triển giao thông Hà Nội – Hỗ trợ sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội trong quy hoạch Đô thị Hà Nội
7 Chương trình Nâng cấp đô thị Quốc gia MOC-01A Hà Nội
8 Xây dựng GIS. Đào tạo nâng cao năng lực cho Phòng Quản lý đô thị các đô thị từ loại 4 trở lên Hà Nội
9 Nâng cao năng lực quản lý đất đại thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin  
10 Phát triển nghề nghiệp cho dân nghèo khu vực nông thôn tỉnh Cao Bằng Cao Bằng
11 Tin học hóa cấp phép xây dựng và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho khu dân cư đô thị, ứng dụng công nghệ Hệ thống thông tin địa lý GIS áp dụng tại Thành phố Thái Bình Thái Bình
12 Nâng cao năng lực quản lý đất đại thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin Nam Định
13 Dự án Quản lý đô thị ở Việt Nam  
14 Thiết kế Đường Đông Tây khu Công nghiệp Nghi Sơn, Thanh Hóa Thanh Hóa

Call Now