TS. Hán Minh Cường

Vị trí công tác: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ xây dựng ACUD Việt Nam, Chủ trì Quy hoạch.

Trình độ học vấn: Sau Đại học

Nơi đào tạo Năm tốt nghiệp Chuyên môn
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2005 Kỹ sư đô thị
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2009 Thạc sỹ hạ tầng kỹ thuật đô thị
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2011 – 2014 Tiến sỹ quản lý đô thị

Hiệp hội tham gia

Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Chức vụ – Chuyên môn
2005 – 2006 Công ty CP TVKT đầu tư và XD CCIC Hà Nội Cán bộ thiết kế
2006 – 2008 Công ty tư vấn thiết kế ASEAN Phó Giám đốc
2008 – 2021 Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và công nghiệp Scity (SGroup Holdings) Chủ tịch HĐQT
 2017 – đến nay Trường đại học Kiến trúc Hà Nội Giảng viên thỉnh giảng

Một số dự án và công trình nghiên cứu tiêu biểu:

STT Tên Dự án Thuộc chương trình
1 Chủ trì lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Chân Mây Lăng Cô Dự án Lập QHCT khu đô thị mới Chân Mây Lăng Cô
2 Chủ trì lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050 Dự án Lập QHXD Vùng tỉnh Quảng Ninh
3 Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (GIS) các điều kiện hiện trạng tự nhiên, kinh tế – xã hội. Phân tích đánh giá và lựa chọn đất xây dựng phục vụ lập đồ án QH xây dựng  vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050 Dự án Lập QHXD Vùng tỉnh Quảng Ninh
4 Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (GIS) các điều kiện hiện trạng, các nội dung quy hoạch cho đồ án Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự án lập QHC đô thị Ninh Bình
5 Chủ trì lập quy hoạch thoát nước thành phố Uông Bí đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 Dự án lập QHC Tp. Uông Bí
6 Chủ nhiệm đồ án quy hoạch Khu trung tâm thương mại – dịch vụ – tài chính – du lịch Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa (phân khu 2,3) Dự án QHCT và lập bản vẽ Thiết kế thi công: Khu trung tâm thương mại – dịch vụ – tài chính – du lịch Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa (phân khu 2,3)
7 Chủ trì lập quy hoạch giao thông thị xã Đông Triều đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 Dự án lập QHC thị xã Đông Triều
8 Chủ trì lập quy hoạch phát triển không gian, sử dụng đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho Khu công nghiệp Sông Khoai – thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh Dự án lập QHPK KCN Sông Khoai – thị xã Quảng Yên – tỉnh Quảng Ninh
9 Chủ trì lập quy hoạch phát triển không gian, sử dụng đất và giao thông cho thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050 Dự án lập QHC Tp. Vĩnh Long
10 Chủ trì lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Quy hoạch chung Huyện Cần Giờ Cuộc thi ý tưởng QH chung huyện Cần Giờ
11 Chủ trì xây dựng Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) Phân tích đánh giá và lựa chọn đất xây dựng phục vụ lập đồ án QH chung thành phố Uông Bí đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 Dự án lập QHC Tp. Uông Bí
12 Chủ trì xây dựng Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) Phân lích đánh giá và lựa chọn đất xây dựng phục vụ lập đồ án QH chung thị xã Đông Triều đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 Dự án lập QHC thị xã Đông Triều
13 Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (GIS) các nội dung quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 Dự án lập Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040
14 Phó chủ nhiệm đề tài: “Nghiên cứu quản lý đô thị thông minh thông qua hệ thống thông tin địa lý GIS” Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và sự nghiệp kinh tế do Bộ Xây dựng quản lý
15 Nghiên cứu xây dựng cơ chế thí điểm hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông dân cư, đất đai, giao thông, quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng phát triển đô thị hướng đến phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và sự nghiệp kinh tế do Bộ Xây dựng quản lý
16 Chủ nhiệm Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Dự án lập quy hoạch tỉnh Ninh Thuận
17 Chủ nhiệm Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Dự án lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc
18 Chủ nhiệm Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Dự án lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn
19 Tham gia biên soạn chỉnh sửa Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN về các công trình hạ tầng kỹ thuật – phần Công trình giao thông QCVN 07-04:2016 Dự án soát xét, bổ sung, chỉnh sửa Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

 

Call Now