Chương trình đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý Quy hoạch đô thị thông minh tỉnh Cao Bằng.

Trong hai ngày 06,07/04/2021, tại Sở Xây Dựng tỉnh Cao Bằng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng ACUD Việt Nam đã tổ chức chương trình đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý Quy hoạch đô thị thông minh của tỉnh Cao Bằng.

Thành phần tham dự:

-Giảng viên Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng ACUD Việt Nam Việt Nam:

+ Ông Phạm Anh Tuấn – Giảng viên giảng dạy.

+ Ông Phạm Minh Hải – Chuyên gia đào tạo.

-Học viên tại Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng:

+ Các chuyên viên phòng Quy hoạch.

Nội dung chương trình đào tạo:

Nhằm góp phần nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để phát triển Quy hoạch tỉnh Cao Bằng. Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng ACUD Việt Nam đã có khóa đào tạo và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý Quy hoạch đô thị thông minh GIS:

-Hướng dẫn cài đặt các phần mềm hỗ trợ xử lý dữ liệu phục vụ cho quy hoạch đô thị thông minh.

-Hương dẫn sử dụng một số chức năng cơ bản của phần mềm AutoCad và ArcGIS (Trong trường hợp học viên có nhiều người chưa tiếp xúc với phần mềm).

-Hướng dẫn chuẩn hóa đường giao thông trong AutoCad.

-Hướng dẫn chuẩn hóa lớp sử dụng đất của 1 phân khu cụ thể trong AutoCad.

-Hướng dẫn chuyển đổi các lớp đã được chuẩn hóa trong AutoCad sang định dạng Shaplife và Geodatabase.

-Hướng dẫn chuẩn hóa, xử lý và chuyển đổi hệ tọa độ cho lớp ranh giới xã và địa giới xã.

Một số hình ảnh tại buổi đào tạo:

 

Call Now