Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ thông báo về khoản viện trợ trong lĩnh vực Giảm thiểu ô nhiễm

Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ – USAID đang thông báo về khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 11,3 triệu USD trong lĩnh vực Giảm thiểu ô nhiễm. Đây là khoản viện trợ không hoàn lại theo hình thức Thỏa thuận hợp tác; với mục tiêu chung là giảm ô nhiễm môi trường tại các khu vực trọng điểm thông qua cách tiếp cận liên kết các tổ chức liên quan, tạo rác tác động tập thể hiệu quả.

Các tổ chức trong lĩnh vực hoạt động trên, quan tâm đến khoản viện trợ, có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết để tham gia nộp hồ sơ đề xuất dự án, xây dựng quan hệ hợp tác với USAID tại  https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=331032

Call Now