Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 23/7/2020, tại Hà Nội, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 do Viện trưởng Nguyễn Đại Minh chủ trì. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Viện, trưởng phó các đơn vị trực thuộc và đại diện các tổ chức đoàn thể.

Phó trưởng phòng Phụ trách phòng Kế hoạch kỹ thuật Nguyễn Thị Thùy Vân  trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, được sự ủy quyền của Viện trưởng, Phó trưởng phòng Phụ trách phòng Kế hoạch kỹ thuật Nguyễn Thị Thùy Vân báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kế hoạch tháng 7 và các tháng cuối năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện cùng sự đoàn kết của toàn bộ CNVLĐ, Viện đã đạt được một số kết quả: Về nghiên cứu khoa học, Viện thực hiện tổng số 84 nhiệm vụ KHCN (04 quy chuẩn, 55 tiêu chuẩn, 01 đề tài cấp Nhà nước, 24 đề tài cấp Bộ) với tổng kinh phí NSNN cấp (tạm tính) cho năm 2020 là 4.450 trđ; Nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước của Bộ, Ngành, Viện đã thực hiện trên 60 lượt nhiệm vụ: giải quyết các vấn đề kỹ thuật các công trình có ý nghĩa chính trị quan trọng, điển hình công trình Nhà Quốc hội Lào; trưng cầu giám định chất lượng công trình xây dựng; Góp ý xây dựng dự thảo văn bản pháp luật liên quan kỹ thuật do Bộ và các ban ngành địa phương yêu cầu; Tham gia tổ chuyên gia của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình trọng điểm; Về công tác triển khai, tính đến 30/6/2020 toàn Viện đã ký 286,19 tỷ đồng, bằng 72% so với giá trị ký năm 2019 và bằng 58% kế hoạch năm 2020; về công tác đoàn thể: Viện đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Viện KHCN Xây dựng nhiệm kỳ 2020 – 2025;… Phát huy những thành tựu đã đạt được, nhiệm vụ đặt ra trong những tháng cuối năm cần nâng cao hiệu quả và vượt mức kế hoạch 2020 cụ thể: Về công tác chuyên môn, đổi mới, nâng cao sức mạnh công tác chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ của Viện, phục vụ kịp thời yêu cầu QLNN của Ngành; Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Từng đơn vị phát huy thế mạnh, xây dựng mũi nhọn tạo uy tín và thương hiệu trên thị trường; Về tư tưởng chính trị, đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ cơ sở, sáng kiến trong vận hành Viện hoạt động theo mô hình của Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự đảm bảo chi thường xuyên; Về cơ chế tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý các mặt hoạt động của Viện theo hướng hạch toán đầy đủ, rà soát quy chế triển khai, đưa NVKHCN vào doanh thu, từng bước nghiên cứu chuyển sang cơ chế điều hành tập trung đối với các hợp đồng quan trọng, nhiều đơn vị tham gia,…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Đại Minh biểu dương những cố gắng của tập thể lãnh đạo Viện, các cán bộ chủ chốt và toàn thể CNVLĐ vượt qua giai đoạn khó khăn, đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Viện KHCN Xây dựng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Viện trưởng nhấn mạnh, nhiệm vụ trong năm 2020 vừa phải chống dịch vừa phát triển kinh tế, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau: Tập trung, nỗ lực cho công trình Nhà quốc hội Lào đảm bảo an toàn, tiến độ; Phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020, đảm bảo đời sống cho CNVCLĐ; Thực hiện tốt công tác chuyển giao lãnh đạo, công tác nghiên cứu khoa học, phục vụ quản lý nhà nước phải được ưu tiên hàng đầu; Cần rà soát lại các quy chế; Công tác triển khai, các công tác khác đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng quy định pháp luật của Nhà nước.

Nhân dịp này, Viện đã công bố các quyết định khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải trao bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Đại Minh

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải trao bằng khen cho 21 cá nhân đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2018

 

Call Now