Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày tạo : 28/01/2021

Ngày 26/01/2021, tại Hà Nội, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, Lãnh đạo Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thuộc Bộ Xây dựng; Về phía Viện có Phó Viện trưởng Phụ trách Nguyễn Hồng Hải, Lãnh đạo Viện, Trưởng phó các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện.

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị do Phó trưởng phòng Phụ trách phòng Kế hoạch kỹ thuật Nguyễn Thị Thùy Vân trình bày, năm 2020 mặc dù do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19 và thiên tai tại khu vực miền Trung nhưng Đảng ủy, Lãnh đạo Viện đã lãnh đạo, chỉ đạo Viện tập trung nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Bộ giao, cơ bản đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ trong Viện. Một số kết quả đã đạt được: Viện thực hiện tổng số 103 nhiệm vụ KHCN (trong đó: 26 ĐT, 77 QC, TC), ngoài ra thực hiện các đề tài, dự án vốn Doanh nghiệp với 06 nhiệm vụ; Viện đã thực hiện trên 140 lượt nhiệm vụ phục vụ Quản lý nhà nước (QLNN) của Bộ, Ngành đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng như: giải quyết các vấn để kỹ thuật các công trình có ý nghĩa chính trị quan trọng; Trưng cầu giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp; Tham gia tổ chuyên gia của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình trọng điểm; Thực hiện thẩm tra, tư vấn giám sát, thí nghiệm mối nối, quan trắc và đo biến dạng cho công trình Nhà quốc hội Lào.

Về công tác nghiên cứu triển khai, toàn Viện đã ký 652,25 tỷ đồng bằng 139% kế hoạch năm 2020, có thể kế đến một số công việc chiếm tỷ trọng lớn như: Thi công, trùng tu di tích; Khảo sát thí nghiệm; Lập dự án, thiết kế, thẩm tra; Tư vấn giám sát. Các công tác khác Viện đều thực hiện tốt.

Phát huy kết quả đạt được năm 2020, Viện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021: đổi mới, nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản lý phục vụ kịp thời yêu cầu QLNN của Ngành, các công trình có ý nghĩa chính trị quan trọng, các công trình trọng điểm Quốc gia, các công việc khác về trưng cầu giám định; tập trung công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Đề án Tiêu chuẩn, Quy chuẩn; Xây dựng dự thảo chiến lược KHCN Ngành xây dựng đến 2030; Ổn định và nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên và người lao động; Xây dựng mũi nhọn tạo uy tín thương hiệu trên thị trường.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, mang tính định hướng cho sự phát triển Viện trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Đồng thời Thứ trưởng chỉ rõ 03 nhiệm vụ Viện cần thực hiện trong năm 2021 và những năm tới gồm: Công tác nghiên cứu khoa học cần thực hiện tốt các nhiệm vụ của Bộ, Ngành giao; Viện là đơn vị tự chủ nên cần phát triển hoạt động kinh doanh, có doanh thu đảm bảo hoạt động Viện, phát triển cân bằng giữa các đơn vị; Xây dựng quy hoạch phát triển, mô hình phát triển Viện, đảm bảo ổn định lâu dài. Thứ trưởng nhấn mạnh Viện cần đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống phòng thí nghiệm, có những thí nghiệm quy mô lớn phù hợp với thị trường và vùng miền. Đây là sự khác biệt với các đơn vị khác để giữ uy tín và thương hiệu Viện.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Viện trưởng Phụ trách Nguyễn Hồng Hải tiếp thu và cảm ơn Thứ trưởng Lê Quang Hùng, các Cục Vụ thuộc Bộ đã tham dự và có ý kiến chỉ đạo; đồng thời cho biết, Lãnh đạo Viện cùng toàn thể CNVCLĐ sẽ nỗ lực cao nhất, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đã đề ra xây dựng Viện ngày càng phát triển.

Call Now