Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng ACUD (AIST) hợp tác với các trường Đại học, đào tạo các khóa học nâng cao chuyên môn và kiến thức cho các sinh viên và giảng viên.

Ngày 25/04/2021, tại trụ sở Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng ACUD (AIST) đã diễn ra cuộc họp bàn về chiến lược hợp tác đối với trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội.

Thành phần tham dự:

-Phía Viện AIST:

+ Ông Hán Minh Cường – Chủ tịch Hội đồng sáng lập.

+ Bà Nguyễn Minh Phương – Ủy viên.

+ Cùng các Ủy viên của Viện.

-Phía trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội:

+ Lãnh đạo khoa Đô thị.

+ Các giảng viên Khoa đô thị.

Nội dung cuộc họp:

Tại cuộc họp, ông Hán Minh Cường – Chủ tịch Hội đồng sáng lập nhấn mạnh việc hợp tác của Viện đối với các trường Đại học là vô cùng cần thiết và mang lại nhiều lợi ích cho hai bên.

Viện AIST có chức năng tâp hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm trong các lĩnh vực xây dựng, qui hoạch, bảo vệ môi trường; chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị thông minh; thực hiện các hoạt động tư vấn xây dựng và tiến hành các nghiên cứu xã hội khác…  cùng với các cán bộ có trình độ chuyên môn thực hiện các nghiên cứu, đề tài, dự án và dịch vụ KH & CN tạo các sản phẩm khoa học giá trị đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội, công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Viện AIST thực hiện các nhiệm vụ hợp tác với các tổ chức cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước, tư vấn, phản biện, chuyên giao khoa học công nghệ, tổ chức và tham gia đào tạo trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện.

Về phía đại diện trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, ông Sơn – Trưởng Khoa đô thị đã bày tỏ quan điểm, đánh gia cao tầm nhìn và năng lực của Viện AIST. Theo đó, bên phía trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội toàn toàn đồng ý hợp tác với Viện nhằm giúp các sinh viên và giảng viên của trường được đào tạo phát triển về kiến thức chuyên môn.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Call Now