VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY AIST VIỆT NAM HỢP TÁC PHÁT TRIỂN VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘI NĂM 2023

Ngày 06/01/2023 tại Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên đã diễn ra cuộc họp trao đổi hợp tác, nghiên cứu và đào tạo chuyên môn cho sinh viên giữa Viện Khoa Học Công Nghệ AIST với Trường Đại Học khoa Học Tự Nhiên

Đại diện tham dự có lãnh đạo hai bên.

Trao đổi trong cuộc họp đại diện của Viện cũng đã giới thiệu về năng lực, quy mô cũng như điều kiện phát triển của Viện với sứ mệnh: “ Đồng hành cùng đào tạo thế hệ vàng để nâng cao trình độ – bồi dưỡng nhân tài phát triển vững mạnh trong tương lai ”. Chuyên gia cũng nói thêm về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất cho hoạt động dạy học và nghiên cứu.

Qua cuộc thảo luận giữa hai bên cùng bàn về định hướng trong tương lai sẽ kết hợp nghiên cứu các dự án, đề tài mà hai bên có chung chuyên môn, thế mạnh để cùng triển khai. Đồng thời cũng hỗ trợ, tạo điều kiện cho sinh viên của Trường và các nguồn tài trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên.

Từ đó, hai bên cũng thống nhất cùng nhau thực hiện hợp tác những điều sau:

+ Hợp tác trong tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp học tập và làm việc tại các công ty thành viên của Tập đoàn S-Group Việt Nam (trong đó có Viện Khoa Học Công Nghệ xây dựng AIST)

+ Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học

+ Hợp tác đào tạo

+ Đóng góp của S-Group vào sự phát triển chung của Trương Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội

Cuộc họp đã được trao đổi rõ ràng và diễn ra hết sức thuận lợi giữa hai bên của Viện Khoa Học Công Nghệ AIST với Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội.

 

Call Now