VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG AIST VIỆT NAM THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐÔ THỊ TOÀN QUỐC NĂM 2022

     Ngày 16/11/2022, tại Khách sạn Melia Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022 do Bộ Xây dựng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các Bộ, ngành, địa phương tổ chức.

Hội nghị đã thu hút khoảng 1.200 đại biểu tham dự là lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, các đại biểu trong nước và quốc tế cùng các đại diện của hơn 800 đô thị của Việt Nam. Viện AIST với tư cách là thành viên của S-Group vinh dự là một đơn đơn vị tài trợ được góp mặt tham dự hội nghị.

Nội dung chủ yểu của Hội nghị năm nay là tập trung đánh giá công tác quản lý và phát triển đô thị Việt Nam sau chặng đường gần 15 năm kể từ Đại hội Đô thị toàn quốc năm 2009. Từ đó đưa ra những ưu điểm cần tiếp tục phát huy, đánh giá những bất cập vẫn còn tồn đọng và giải pháp để giải quyết những vấn đề này

Đồng thời trong Hội nghị lần này cũng sẽ phổ biến các chương trình của chính phủ để triển khai nghị quyết 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị.

Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022 được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến tích cực trong công tác nâng cao lượng và chất của quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị trong 10 năm tới, định hướng đến 2045, trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng tài nguyên, phát huy nguồn lực đổi mới sáng tạo của đô thị bên cạnh những nguồn lực truyền thống, phát huy lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh của đô thị trong bối cảnh phát triển quốc gia, khu vực và thế giới.

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động của Viện AIST tại Hội nghị:

 

 

Call Now