Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng ACUD (AIST) tổ chức giảng dạy Khóa học: GIS Ứng dụng – Chuẩn hóa dữ liệu phục vụ xây dựng CSDL quy hoạch

Buổi giảng dạy đầu tiên của khóa học đã được diễn ra vào ngày 24/10/2021, tại trụ sở AIST với sự tham gia của các học viên phần lớn là các Giảng viên của trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội.

Mục tiêu của khóa học:

Nhằm mục đích giúp người dùng có khả năng sử dụng một số chức năng cơ bản phục vụ chuẩn hóa dữ liệu của các phần mềm: AutoCad, ArcGIS, QGIS, Google Earth Pro. Qua đó sẽ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ để phát triển, ứng dụng GIS – chuẩn hóa dữ liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vào thực tế Quy hoạch.

Dưới sự giảng dạy của giảng viên: TS. Nguyễn Xuân Linh và các trợ giảng. Khóa học đã nhận được sự đánh giá tích cực, bổ ích từ phía các học viên ngay sau ngày đầu tham gia khóa học. Các học viên tham gia khóa học được tiếp nhận nhiều kiến thức hữu ích, bồi dưỡng kĩ năng nghiệp vụ và chuyên môn.

Dưới đây là một số hình ảnh khóa học:

Call Now